123 Лампи .com - каталог за лампи и осветление

Осветителни тела и лампи

Намерени са общо 1 836 продукта с думата "изграждане"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

изграждане на осветление за паркове от чогун

изграждане на осветление за паркове от чогунОсветяване на паркове от чогун по поръчка. Типа на лампите - металохалогении, халогенни или луминсцентни като и тяхната бройка определят крайната цената за осветлението на парк и парково пространство от чогуна. Проектът за осветление на вашият парк и парково пространство от чогун може да бъде изпълнен изцяло по ваша идея и вкус, като вие да изберете начина на осветяване, дизайна и броя на осветителните тела. Ние можем да изпълним не само осветление за паркове от чогун а и интериорно осветление за вашият дом. Част от задачата на осветлението за паркове е да водят човека, като му показват правилния път в пространството..

други продукти с име: изграждане на осветление за паркове от чогун

,

изграждане на осветление за паркове от чогун

изграждане на осветление за паркове от чогунОсветяване на паркове от чогун по поръчка. Цената за осветлението от чогун на паркове се формира от типа осветление, броя на осветителните тела, дължината на кабелната система за осветление, броя и типа захранвания и контролери за осветлението. Броят и типа на чогуненото осветление, както и неговото разположение в парковото пространство може да се определи от вас. Фирмата е специализирана и в проектирането на интериорни,архитектурно-художествени, ландшафтни и новогодишни осветителни системи. Осветлението на парковото пространство от чогуна е нещо естествено и необходимо. Основната задача на осветлението в парковете е да бъдат създадени благоприятни визуални условия за продавачите и купувачите, както и за хората излязли да се насладят на природата.

други продукти с име: изграждане на осветление за паркове от чогун

,

Изграждане на фасадно неоново осветление

Изграждане на фасадно неоново осветлениеИзграждане на фасадно неоново осветление. Броят осветителни тела, както и типа осветление формират крайната цена за осветлението за фасади от неонови светлини. Вие можете да изберете дизайна на фасадното осветление от неон, както и броят и типа на осветителните тела. Изработваме освен осветителни системи и интериорно и екстериорно осветление за различни типове сгради и помещения. Фасадното неоново осветление придобива все по-важно значение и заема важна част от цялостното осветяване на сградите.

други продукти с име: Изграждане на фасадно неоново осветление

,

Изграждане на тунелни осветления

Изграждане на тунелни осветленияТунелно осветление изграждане по проект. Основното предназначение за изграждането на осветлението в тунелите се осигурява за безопасното преминаване през него, за сигурност и комфорт на водачите. Важно изискване за осветлението за тунлеи е да отговаря на необходимото ниво на осветеност за своевременно възприемане на пътната обстановка. От голямо значение е при проектирането и изграждането на осветлението за тунелите да се вземе под внимание разликата на осветеността извън тунела и вътре в него. Поради тази причина пространството вътре в тунела се разделя на няколко зони, за които се предвижда осветление, осигуряващо различна степен на осветеност, за да се осигури адаптация на зрението на шофьора към изменящата се яркост на светлината. Цената на изграждането на осветлението в тунелите се определя от дължината на тунела, броя на осветителните тела и уредби и срока в който трябва те да се монтират.

други продукти с име: Изграждане на тунелни осветления

,

Осветление на тунел изграждане

Осветление на тунел изгражданеИзграждане на осветление за тунел по поръчка. Изграждането на осветлението в тунелите служи за безопасно преминаване, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Едно от най-важните неща, на които трябва да отговаря осветлението за тунели е необходимото ниво на осветеност за своевременно възприемане на пътната обстановка, с цел избягване на препятствия. От съществено значение при проектирането и изграждането на тунели е да се вземе в предвид разликата на осветеността извън и вътре в тунела. Поради тази причина пространството вътре в тунела се разделя на няколко зони за които се предвижда осветление, осигуряващо различна степен на осветеност, за да се осигури адаптация на зрението на шофьора към изменящата се яркост на светлината. Цената на изграждането на осветлението в тунелите се определя от дължината на тунела, броя на осветителните тела и уредби и срока в който трябва те да се монтират.

други продукти с име: Осветление на тунел изграждане

,

Изграждане и проектиране на тунелно осветление

Изграждане и проектиране на тунелно осветлениеТунелно осветление изграждане по проект. Изграждането на осветлението за тунелите е неотложна част от безопасността и сигурността на пътя. То осигурява по-добра видимост, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Важно изискване за осветлението за тунлеи е да отговаря на необходимото ниво на осветеност за своевременно възприемане на пътната обстановка. От съществено значение при проектирането и изграждането на тунели е да се вземе в предвид разликата на осветеността извън и вътре в тунела. Поради тази причина пространството вътре в тунела се разделя на няколко зони за които се предвижда осветление, осигуряващо различна степен на осветеност, за да се осигури адаптация на зрението на шофьора към изменящата се яркост на светлината. Определящи фактори за сформирането на цената за изграждането на тунелното осветление са дължината на тунела, броя на осветителните тела и oсветителните уредби и типа на осветлението в тунела.

други продукти с име: Изграждане и проектиране на тунелно осветление

,

Проектиране и изграждане на LED осветление за тунели

Проектиране и изграждане на LED осветление за тунелиLED осветление за тунел по поръчка. За по-голяма безопасност, сигурност и комфорт на водачите на МПС, нашата фирма изгражда LED осветление за тунели. LED осветлението за тунели е представлява едно по-ефективно енергийно решение и подобрява качеството на осветлението и безопасността на водачите на МПС. Точково и линейно може да бъде LED осветлението за тунели, като при точковото LED осветителните тела са наредени едно до друго на еднкаво разстояние, а при линейното LED осветителните тела са наредени непосредствено едно до друго, като образуват светеща линия. Дължината на тунела, броя на осветителните LED тела и уредби и срока, определят цената за проектирането и изграждането на осветлението в тунела.

други продукти с име: Проектиране и изграждане на LED осветление за тунели

,

Изграждане на LED осветления за тунели

Изграждане на LED осветления за тунелиТунелно LED осветление по поръчка проектиране и изграждане. Основното предназначение на LED осветлението в тунелите се осигурява за безопасното преминаване през него, за сигурност и комфорт на водачите. LED осветлението за тунели е представлява едно по-ефективно енергийно решение и подобрява качеството на осветлението и безопасността на водачите на МПС. При LED осветлението за тунели могат да бъдат използвани два метода за редене на LED осветителните тела. Едното е точково, като при него LED осветителните тела са наредени едно до друго на еднкаво разстояние, докато при линейното LED осветителните тела са наредени непосредствено едно до друго, като образуват светеща линия. Цената на LED осветлението в тунелите се определя от дължината на тунела, броя на осветителните LED тела и уредби и срока в който трябва те да се монтират.

други продукти с име: Изграждане на LED осветления за тунели

,

Изграждане на LED осветления за тунели

Изграждане на LED осветления за тунелиLED осветление за тунел по поръчка. За по-голяма безопасност, сигурност и комфорт на водачите на МПС, нашата фирма изгражда LED осветление за тунели. По-ефективен и енергиен вариант за осветление на тунелите е LED осветлението за тунели, като се подобрява качеството на осветлението в тунела и безопасността на водачите на МПС. Точково и линейно може да бъде LED осветлението за тунели, като при точковото LED осветителните тела са наредени едно до друго на еднкаво разстояние, а при линейното LED осветителните тела са наредени непосредствено едно до друго, като образуват светеща линия. Цената на LED осветлението в тунелите се определя от дължината на тунела, броя на осветителните LED тела и уредби и срока в който трябва те да се монтират.

други продукти с име: Изграждане на LED осветления за тунели

,

Фирма за изграждане на LED осветление за тунели

Фирма за изграждане на LED осветление за тунелиТунелно LED осветление по поръчка проектиране и изграждане. LED осветлението в тунелите служи за безопасно преминаване, сигурност и комфорт на водачите на МПС. По-ефективен и енергиен вариант за осветление на тунелите е LED осветлението за тунели, като се подобрява качеството на осветлението в тунела и безопасността на водачите на МПС. LED осветлението за тунели може да бъде точково и линейно. При точковото, LED осветителните тела се нареждат едно до друго на еднкаво разстояние, докато при линейното се редят непосредствено едно до друго, образувайки светеща линия. Определящи фактори за сформирането на цената за тунелното LED осветление са дължината на тунела, броя на осветителните тела и псветителните уредби и типа на осветлението в тунела.

други продукти с име: Фирма за изграждане на LED осветление за тунели

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
изграждане на осветление за паркове от чогун, осветление за парк и парково пространство от чогун фирми, осветяване на парк и парково пространство от чогун поръчка, осветяване на паркове от чогун производ, осветление за паркове от чогун производител, осветяване на парк и парково пространство от чогун цен, Изграждане на фасадно неоново осветление, неоново осветление за фасада по-поръчка, осветление от неон за фасада продажби, изграждане на фасадно неоново осветление поръчки, изработка на фасадно неоново осв, Проектиране и изграждане на LED осветление за тунели, led осветление за тунели производители, тунелно led осветление производители, тунелни led осветления производители, изработка на led осветление за тун, Изграждане на LED осветления за тунели, led осветление за тунел цени, тунелно led осветление поръчки, тунелни led осветления продажба, изработка на led осветление за, led осветление за тунели поръчки, изработка на led осветление за тунел фирма, изграждане на led осветления за тунели по-поръчка, фирм, Фирма за изграждане на LED осветление за тунели, изработка на led осветление за тунел поръчки, led осветление на тунели продажба, изграждане на тунелно led осветление производител,